chat

Видача гарантій

Умови послуг щодо видачі гарантій

ПослугаТариф *
Надання гарантії / контргарантії (окрім тендерної гарантії без забезпечення) *4% від суми гарантії / контргарантії (мінімум 1 500,00 грн, максимум  25 000,00 грн)
Надання тендерної гарантії / гарантії турагентам без забезпечення

- 2 000 грн (для гарантії на суму до 100 000 грн включно)

- 2% від суми гарантії (для гарантії на суму від 100 000,01 до 500 000 грн включно)

Внесення змін до гарантії / контргарантії **1 500,00 грн

* Усі тарифи без ПДВ. До гарантії з частковим покриттям застосовуються тарифи за гарантією без забезпечення.
** Комісія стягується за кожну зміну. У разі одночасного внесення декількох змін сплачується одна комісія.

Платіж за гарантією коштом гаранта є наданням клієнтові кредиту на умовах, зазначених у договорі про надання гарантії.