chat

Фінансовий лізинг 5-7-9%

Урядова програма «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28. Програма реалізується  Фондом розвитку підприємництва за підтримки Президента та Уряду України. ТОВ "ФК "АТОМ ФІНАНС" є партнером Фонду розвитку підприємництва в реалізації Програми.

Основна мета

Спрощення доступу суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва  до фінансового лізингу  шляхом зниження фактичних витрат за договорами фінансового лізингу.  Державна підтримка надається  у вигляді часткової компенсації Фондом  винагороди, що сплачується Клієнтом за договором фінансового лізингу.

В рамках Програми ТОВ «ФК «Атом Фінанс»
здійснює надання фінансового лізингу суб’єктам підприємництва  на наступні інвестиційні цілі:

 • придбання та/або модернізація  основних засобів;
 • придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, залізничних вагонів, автобусів, які використовуються в комерційних та виробничих цілях.

У межах вищезазначених цілей Програми  та з метою підтримки важливих
для економіки України сфер підприємницької діяльності,  договори фінансового лізингу можуть укладатись за такими пріоритетними напрямами:

 • фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
 • підтримка суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України” Класифікації видів економічної діяльності;
 • відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів  суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами.

Основні умови надання фінансового лізингу за Програмою 5-7-9%

Цілі фінансування

Інвестиційні цілі

В т.ч. пріоритетні напрями фінансування

С/Г товаровиробники

Переробна промисловість

Відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів

Строк фінансування

Відповідно до умов лізингового продукту, але не більше 60 місяців

Компенсаційна винагорода
(ставка, що сплачується Клієнтом  )

11% річних
(для всіх сегментів)

5% річних -  мікро та малий бізнес
7% річних - середній бізнес

Перегляд Компенсаційної винагороди 
(зменшення у разі виконання умов Програми щодо приросту робочих місць)

Щорічний перегляд 
min - 9% річних,
max - 11% річних

не переглядається протягом строку дії договору фінансового лізингу

Одноразова комісія

За надання  послуг з фінансового лізингу - 1,5 % від суми фінансування

Комісія за додаткові послуги

Щорічно (від вартості об'єкту лізингу):

 • Вантажні транспортні засоби, автобуси, транспортні засоби спеціального призначення - до 4%
 • Техніка для сільського господарства – до 4%,
 • Легкові транспортні засоби, які використовуються в комерційних та виробничих цілях  до 8%,
 • Промислове обладнання, дорожньо-будівельна техніка, залізничні вагони, прилади енергозабезпечення (генераторні установки) та інші предмети фінансового лізингу  до 2%

Власний внесок

від 20% (за  вимогами продукту фінансового лізингу)

Порука власників Лізингоодержувача

за  вимогами продукту фінансового лізингу

Максимальна загальна сума фінансування 
на групу пов’язаних контрагентів   за всіма напрямками Програми 579%
(кредитування, лізинг, факторинг)

60 млн. грн.

90 млн. грн.

60 млн. грн.

60 млн. грн.

Основні вимоги до Клієнта

 

Клієнт є резидентом України:

 
 • фізичною особою, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа-підприємець;
 • юридичною особою, учасники (засновники) якої є фізичними або юридичними особами – резидентами України та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами України;
 • сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України “Про державну підтримку сільського господарства України” (для пріоритетного напрямку  - фінансування сільськогосподарських товаровиробників);
 • суб’єктом  господарювання державного або комунального сектору економіки;
 • належить до суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва;
 • строк ведення господарської діяльності перевищує 12 місяців та підтверджується документально.
 

Клієнт:

 
 • не може бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, виступає учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром;
 • зареєстрований на території України (крім територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації);
 • за останні три календарних роки  сумарно з учасниками групи пов’язаних контрагентів не отримував державну допомогу, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро;
 • не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».