chat

Кредит — це кошти, що надаються кредитором у власність позичальника під зобов’язання останнього через визначений договором строк повернути кредитору таку ж суму коштів та сплатити відсотки за користування ними.

Кредити класифікуються в залежності від:

  • строку надання: короткострокові (строком до 1 року) або довгострокові (понад 1 рік);
  • цільового використання: на поповнення обігових коштів, на інвестиційні цілі тощо;
  • способу надання: однією сумою, кількома частинами (траншами) або у вигляді кредитної лінії чи кредитуванням рахунку (овердрафт);
  • забезпеченням: незабезпечені (бланкові) або забезпечені (заставою, іпотекою, гарантією/порукою третіх осіб).

Завдяки кредитуванню бізнес має можливості ефективно спланувати власні фінанси, покрити касові розриви в отриманні виторгу, вчасно профінансувавши необхідні витрати, вигідно закупити виробничі запаси, модернізувати або наростити виробництво тощо.

Фінансова компанія «Атом Фінанс», що має ліцензії на надання фінансових кредитів, надання послуг фінансового лізингу, факторингу має можливість не тільки надавати фінансові кредити своїм клієнтам на взаємовигідних умовах, а й надавати більш складні комплексні послуги з:

  • перекредитування заборгованості перед іншими кредиторами;
  • надання комплексного кредитування на придбання основних засобів у фінансовий лізинг та додаткового кредитування на поповнення обігових коштів;