chat

Що таке лізинг?

Вигідніше, ніж прямі витрати клієнта
Вигідніше, ніж прямі витрати клієнта
Вигідніше, ніж банківський кредит
Вигідніше, ніж банківський кредит

Фінансовий лізинг – це особливий вид кредитування, при якому клієнт має можливість отримати в кредит від лізингодавця необхідні йому основні засоби для розвитку власного бізнесу.

При цьому лізингодавець на замовлення клієнта бере на себе всі організаційні дії з:

  • пошуку;
  • придбання;
  • доставки;
  • державної реєстрації об’єкта лізингу і передачі його клієнту.

А клієнт має можливість на підставі договору фінансового лізингу, укладеного з лізингодавцем, надалі використовувати об’єкт лізингу у своїй діяльності, поступово виплачуючи вартість об’єкта лізингу і проценти за користування такою послугою кредитування.

Фінансовий лізинг може бути вигідніший, ніж прямі витрати клієнта на придбання основних засобів, оскільки дозволяє не акумулювати значні ресурси клієнта на дороге обладнання, не зменшувати оборотний капітал підприємства.

Крім того, клієнт має можливість придбати у лізинг необхідні йому основні засоби значно дешевше у порівнянні зі звичайними ринковими цінами, скориставшись умовами партнерських програм між лізинговою компанією і постачальниками.

Фінансовий лізинг вигіднішій, ніж банківський кредит, оскільки не передбачає надання клієнтом лізингодавцеві іншого додаткового забезпечення у вигляді застави власного майна, поручительства третіх осіб тощо, звільняє клієнта від проблем із пошуком, придбанням і доставкою предмета лізингу, в тому числі й з закордону.

На період дії лізингового договору формальним власником майна залишається лізингодавець, але клієнт при цьому має право використовувати об’єкт лізингу у власній господарській діяльності, отримати податковий кредит з податку на додану вартість по факту отримання об’єкта лізингу від лізингодавця, нараховувати на нього амортизаційні витрати, достроково викупити об’єкт лізингу у лізингодавця у свою власність.

Отже, продаж в лізинг – це найбільш вигідне фінансове рішення для суб’єктів підприємницької діяльності, які прагнуть зростання свого бізнесу.

Крім того, клієнти, які вже мають у власності основні засоби, але яким терміново необхідні обігові кошти, замість банківського кредиту можуть скористатись послугою зворотного фінансового лізингу.

Ця послуга полягає в тому, що лізингова компанія викупає у клієнта належні йому основні засоби (обладнання, транспортні засоби, сільгосптехніка тощо) за погодженою сторонами ринковою вартістю та одночасно передає їх клієнту у фінансовий лізинг. В підсумку клієнт, отримуючи кошти в оборотний капітал, має право так само використовувати ці основні засоби у своїй діяльності, але вже на умовах фінансового лізингу.

Фінансова компанія «Атом Фінанс», маючи ліцензії на надання послуг як фінансового лізингу, так і надання фінансових кредитівфакторингу має можливість надавати своїм клієнтам не тільки послуги фінансового лізингу, а і:

  • більш складні комплексні послуги з перекредитування заборгованості перед іншими кредиторами;
  • надання комплексного кредитування на придбання основних засобів у фінансовий лізинг;
  • додаткове кредитування на поповнення обігових коштів;