chat

Що таке гарантія?

Архівна сторінка. Інформація актуальна до 04.06.2024

Гарантія — це письмове зобов'язання третьої особи (гаранта), в якому вона бере на себе зобов’язання виконати платіж або виконати інші умови, передбачені договором між двома іншими особами (наприклад, сплатити заборгованість боржника за договором або виплатити за нього неустойку тощо).

Сторони фінансової гарантії

У відносинах, пов'язаних із наданням та виконанням гарантії, сторони розподіляються наступним чином: 

Принципал (боржник) — будь-яка фізична або юридична особа-підписант договору, яка звертається до третьої сторони з проханням про надання гарантії.

Бенефіціар (кредитор) — друга сторона договору, будь-яка фізична чи юридична особа або державний орган, перед яким у принципала є фінансові зобов'язання за договором.

Гарант — банк, страхова чи фінансова компанія, яка гарантує виконання принципалом взятих зобов'язань і письмово зобов'язується виплатити його борг кредитору, якщо це буде потрібно.

Надання фінансових гарантій є фінансовою послугою, а тому гарантом за фінансовими гарантіями може бути тільки установа, яка має відповідну ліцензію НБУ або Нацкомфінпослуг, що передбачає право надання гарантій.

Види фінансової гарантії

Залежно від того, для чого видається гарантія, розрізняють такі її види:

 • Тендерна гарантія, яка гарантує, що особа, визнана переможцем тендеру, не буде ухилятись від укладення відповідного договору на його виконання або в протилежному випадку гарант сплатить певну неустойку за гарантією.
 • Гарантія платежу, яка гарантує, що особа виконає взяті на себе фінансові зобов’язання або в протилежному випадку їх виконає гарант.
 • Гарантія цивільної відповідальності туроператора або турагента, що покриває збитки, які можуть бути заподіяні ними туристу.
 • Митна гарантія, яка гарантує, що особа сплатить всі необхідні митні платежі або в протилежному випадку їх сплатить гарант.
 • Гарантія виконання контракту, яка гарантує, що особа виконає взяті на себе зобов’язання за договором або в протилежному випадку гарант виплатить відповідну неустойку, встановлену договором та умовами гарантії.
 • Гарантія повернення авансового платежу, яка гарантує, що особа, яка не виконала з будь-яких причин зобов’язання за договором, поверне сплачений іншою стороною авансовий платіж або в протилежному випадку за нього це виконає гарант.

За способом видачі гарантія буває:

 • Пряма — видається гарантом безпосередньо бенефіціару, згідно з інструкціями принципала;
 • Непряма — коли гарант видає гарантію бенефіціару відповідно до вказівок принципала (зазвичай це інший банк) в обмін на його зустрічну гарантію (контргарантію). Непряму гарантію використовують у міжнародних договорах.

Гарантія має наступні позитивні сторони:

 • Має невисоку вартість оформлення, бо не вимагає миттєвої видачі грошових коштів;
 • Дає можливість розрахуватися з бенефіціаром без залучення послуг кредитних організацій або вилучення грошових коштів з обороту;
 • Служить додатковим стимулом для бенефіціара виконувати свої зобов'язання.