chat

Облік операцій лізингу

Фінансовий та податковий облік операцій фінансового лізингу

ПДВ. Передача майна (об’єкту лізингу) у фінансовий лізинг вважається постачанням (п.п. «а» п.п. 14.1.191 ПКУ) і є об’єктом оподаткування ПДВ (п.п. «а» п. 185.1 ПКУ). Відповідно лізингоодержувач має право на податковий кредит (ПК) відразу ж при отриманні об’єкту лізингу в лізинг. Датою виникнення права на податковий кредит у лізингоотримувача є дата фактичного отримання ним об’єкта фінлізингу (n. 198.2 ПКУ). Але щоб це право спрацювало, податкова накладна на об’єкт лізингу має бути вчасно зареєстрована в ЄРПН.

Згідно з п. 187.6 ПКУ лізингодавець нараховує Податкове зобов’язання (ПЗ) на дату фактичної передачі об’єкта фінлизингу в користування лізингоотримувачу. Базою є договірна вартість майна, переданого в лізинг (об’єкту лізингу), без урахування відсотків і комісій.

При цьому, на дату отримання лізингодавцем авансового платежу від лізингоодержувача, який зараховується як частина лізингових платежів за фінансовим лізингом, податкові зобов’язання у лізингодавця не виникають (див. лист ОВП ДФСУ від 16.03.2018 р. № 1046/ІПК/28-10-01-03-11).

Як пояснюють податківці, п. 187.6 ПКУ, що визначає дату ПЗ для операції передачі майна в лізинг, є пріоритетним. І якщо, скажімо, оплата такого майна здійснюється за рахунок бюджетних коштів, то датою ПЗ усе одно є дата фактичної передачі об’єкта лізингу в користування лізингоотримувачу (див. лист ДПСУ від 29.10.2019 р. № 1072/6/99-00-07-03-02-15/ІПК).

А ось при подальшій передачі первинним лізингоотримувачем об’єкта фіноренди (лізингу) подальшому лізингоотримувачу у сублізинг нараховувати ПЗ первинному лізингоотримувачу слід за загальним п. 187.1 ПКУ: на дату передачі об’єкта лізингу або дату оплати його вартості (див. лист ДПСУ від 29.10.2019 р. № 1072/6/99-00-07-03-02-15/ІПК).

Лізингові платежі

Бухоблік. Лізинговий платіж за договором фінансового лізингу зазвичай включає дві складові: суму компенсації вартості предмета лізингу і суму відсотків (винагороди лізингодавця) за надане у фінансовий лізинг майно (фінансові витрати). Хоча, з урахуванням ч.1 ст.16 Закону України «Про фінансовий лізинг» від 04 лютого 2021 року № 1201-IX, може містити також інші платежі та/або витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням договору фінансового лізингу і передбачені таким договором (наприклад, витрати на доставку об’єкту лізингу, його страхування, витрати на державну реєстрацію, встановлення GPS-маяків на об’єкт лізингу тощо).

Частину лізингового платежу в сумі компенсації вартості об’єкту лізингу показують як погашення заборгованості за майно, отримане у фінансову оренду (фінансовий лізинг): Дт 611 — Кт 311.

А ось відсотки за надання у фінлізинг майна відображають за правилами, прописаними в п. 5 НП(С)БО 14. Різницю між сумою мінімальних орендних платежів і вартістю об’єкта фінансової оренди (фінансового лізингу), за якою він був відображений у бухобліку на початку терміну фінансової оренди, відображають у фінансових витратах.

ПДВ. Частина платежу, що є відшкодуванням вартості отриманого в лізинг об’єкту лізингу, є другою подією операції постачання об’єкту лізингу у лізинг і на ПДВ-облік не впливає. А ось нарахування і сплата відсотків або комісій у складі лізингового платежу за договором фінансового лізингу — взагалі не об’єктом оподаткування ПДВ (п.п. 196.1.2 ПКУ). Тож податкового кредиту в цій частині платежу не буде.

Таблиця 1. Облік отриманого в лізинг об’єкту лізингу

№ з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунківСума, грн
ДтКт
1Відшкодовано витрати на сплату пенсійного збору (ПЗ) за першу реєстрацію об’єкту лізингу (для авто), якщо ПЗ за умовами договору фінансового лізингу відшкодовується окремо (20000 грн)

371

311

24000

2

Відображено ПК до реєстрації ПН в ЄРПН

644/1

644

4000

3

Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

641/ПДВ

644/1

4000

4

Отримано об’єкт лізингу від лізингодавця

152

531

500000

5

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної)

644/1

531

100000

641/ПДВ

644/1

100000

6

Включено до первісної вартості об’єкту лізингу (для авто) компенсацію витрат на сплату ПЗ (20000 грн)

152

685

20000

7

Списано суму ПК з ПДВ

644

685

4000

8

Відображено залік заборгованостей у частині відшкодування витрат на сплату ПЗ

685

371

24000

9

Об’єкт лізингу введено в експлуатацію

105

152

520000

10

Нараховано амортизацію на об’єкт лізингу (умовно)

92

131

14000

11

Нараховано лізинговий платіж у частині відсотків за користування об’єкту лізингу за договором

952

684

12000

12

Сплачено лізинговий платіж:

— у частині відшкодування вартості об’єкту лізингу

531

311

11539,57

— у частині відсотків за користування об’єктом лізингу за договором фінансового лізингу

684

311

12000

13

На дату балансу частину довгострокової заборгованості, яка має бути погашена впродовж 12 місяців, переведено до складу поточної заборгованості (умовно)*

611

531

140000