chat

Документи для видачі гарантій

Примірний договір поручительства
Примірний договір про надання гарантії
Правила надання гарантій та поручительств