chat

Що таке факторинг?

Факто́ринг — фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою:

  • миттєвого отримання більшої частини платежу;
  • гарантії повного погашення заборгованості;
  • зниження витрат по веденню рахунків.

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.

Фактор — це банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції, що передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб).

Клієнт — це сторона, що відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника), за що отримує від Фактора грошові кошти. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

Відповідно до законодавства України факторинг належить до фінансових послуг, а здійснювати факторингові операції мають право банки, фінансові установи, колекторські компанії, приватні підприємці.

Фінансова компанія «Атом Фінанс», що має ліцензії на надання послуг як факторингу, так і надання послуг фінансового лізингу, фінансових кредитів, має можливість пропонувати своїм клієнтам складні фінансові послуги, пов’язані із реструктуризацією та перекредитуванням наявної заборгованості клієнтів в інших фінансових установах (банках, лізингових компаніях тощо).